سلام; نیاز به یک شریک سرمایه گذار جهت عملیاتی کردن استارت آپ اَلو خیاط... تماس: 09123207587