دریافت سفارش

سفارش شما در کمتر از 24 ساعت بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود.
  • لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
  • لطفا یک شماره همراه معتبر وارد نمایید.
  • لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.
  • لطفا نوع دوخت لباس خود را انتخاب نمایید. تعرفه دستمزد در این فیلد به صورت میانگین محاسبه شده است و در نوع پارچه و دوخت قیمت ها متفاوت می باشند. نوع پارچه را میتوانید از بخش فروشگاه انتخاب فرمایید یا پارچه را خودتان تهیه فرمایید.