الو خیاط
تعمیرات و رفو البسه
تعمیر و رفو البسه
ثبت نشده
خدمات قابل ارائه در سرویس

تعمیرات تخصصی انواع لباس، انجام انواع خدمات کوتاهی و گودی... ساسون کمر , رفو , تعویض آستر جیب ,دکمه ,جیب مخفی دوباره دوزی شلوار...
موردی ثبت نشده!

سرویس های مشابه