الو خیاط
طراحی و دوخت پرسنلی
شرکت ها و سازمان ها | دوخت پرسنلی
بین 350,000 تا 1,200,000 تومان
خدمات قابل ارائه در سرویس

خدمت قیمت

اندازه گیری + طراحی + دوخت مانتو پرسنلی زنانه ( بدون پارچه )
350,000
اندازه گیری دقیق + طراحی حرفه ای + دوخت باکیفیت پرسنلی مانتو زنانه ( بدون پارچه )
1,200,000

سرویس های مشابه