الو خیاط
اهدای البسه
اهدای لباس مازاد به نیازمندان
0 تومان
خدمات قابل ارائه در سرویس

الوخیاط آماده دریافت لباس‌های مازاد شما عزیزان پس از تعمیر و خشکشویی جهت اهدا به نیازمندان می‌باشد
خدمت قیمت

الوخیاط آماده دریافت لباس‌های مازاد شما عزیزان پس از تعمیر و خشکشویی جهت اهدا به نیازمندان می‌باشد
0

سرویس های مشابه